Abortus InformatieTerug| Abortus Wet België| Abortus Wet Nederland | Abortusmethodes | Vraag & Antwoord | ABC | Links | Disclaimer | BBS Zon Vakanties | GRIEPPRIK
De abortus wet Nederland

Abortus is in Nederland niet officieel toegestaan.

Voor de artsen is er een uitweg die geen bestraffing tot gevolg heeft en dat is als een arts een patient krijgt die in een noodsituatie verkeerd. De beslissing hierover wordt alleen genomen door de vrouw die zwanger is.

De wet bevat geen periode tot wanneer een abortus maximaal mag worden uitgevoerd. Er wordt gesproken over een moment waarop "de vrucht in staat is buiten het moederlichaam in leven te blijven" Met de huidige stand van de techniek komt dit neer op ongeveer 24 weken.

Net zoals in Belgie hanteert Nederland een bedenktijd. Deze bedraagt 5 dagen,
Lees de DISCLAIMER  | Gebruik van alle onderdelen van deze site geschied volledig op eigen risico. | Privacy Beleid |