Abortus InformatieTerug| Abortus Wet België| Abortus Wet Nederland | Abortusmethodes | Vraag & Antwoord | ABC | Links | Disclaimer | BBS Zon Vakanties | GRIEPPRIK
Abortus Vraag & Antwoord:

35. Tot hoeveel weken zwangerschap kan ik een abortus laten uitvoeren en wat kan ik nog doen als ik die termijn overschreden heb?

Wettelijk gezien is abortus in België toegelaten tot 12 weken na de bevruchting, wat overeenstemt met 14 weken als je telt vanaf de eerste dag van je laatste menstruatie (= eerste trimesterbehandeling). De termijn van 14 weken kan overschreden worden indien het leven van de vrouw door de zwangerschap of mogelijke geboorte in gevaar gebracht wordt, of wanneer het zeker is dat het kind zal geboren worden met ernstige afwijkingen. De wet stelt dan wel dat je advies moet vragen aan een tweede arts.
Tweede trimesterbehandelingen (= later dan 12 weken na de bevruchting) zijn in België niet toegelaten, maar zijn wel toegelaten in Nederland en Groot-Brittannië.Lees de DISCLAIMER  | Gebruik van alle onderdelen van deze site geschied volledig op eigen risico. | Privacy Beleid |