Abortus InformatieTerug| Abortus Wet België| Abortus Wet Nederland | Abortusmethodes | Vraag & Antwoord | ABC | Links | Disclaimer | BBS Zon Vakanties | GRIEPPRIK
Abortus Vraag & Antwoord:

31. Kan ik een zwangerschap afbreken zonder medeweten van anderen?

Elke hulpverlener is gebonden aan zijn beroepsgeheim. Niemand komt dus te weten dat je een abortus liet uitvoeren als je het zelf niet wilt. Sinds het afsluiten van een conventie tussen de abortuscentra en het RIZIV betaalt je ziekteverzekering het grootste deel van de kosten rechtstreeks aan het abortuscentrum. Je betaalt zelf enkel nog een minimaal remgeld. Binnen het RIZIV en de mutualiteiten wordt de anonimiteit met de grootste zorg bewaakt. Als je alle kosten zelf wilt betalen en dus geen tussenkomst van de mutualiteit wil, kan dat natuurlijk ook. Zelfs als je als jongere nog vermeld staat op het ziekenboekje van je ouders wordt op het niveau van de ziekenfondsen voor je anonimiteit gezorgd.Lees de DISCLAIMER  | Gebruik van alle onderdelen van deze site geschied volledig op eigen risico. | Privacy Beleid |