Abortus InformatieTerug| Abortus Wet België| Abortus Wet Nederland | Abortusmethodes | Vraag & Antwoord | ABC | Links | Disclaimer | BBS Zon Vakanties | GRIEPPRIK
Abortus Vraag & Antwoord:

29. Heb ik als minderjarige de toestemming nodig van mijn ouders?

Neen. De wet bepaalt uitdrukkelijk dat de zwangere vrouw zelf beslist. Over de leeftijd wordt niet gesproken. Een arts van een abortuscentrum mag dus op verzoek van een minderjarige een abortus uitvoeren. De wetgever is er van uitgegaan dat de minderjarige oordeelsbekwaam mag worden beschouwd in deze materie van zodra ook voor de arts deze oordeelsbekwaamheid duidelijk is.
Vindt de ingreep echter onder algemene verdoving plaats in een ziekenhuis, dan moeten in het kader van de medische zorgvuldigheid in zake algemene verdoving de ouders wel op de hoogte worden gebracht.
Daarenboven is de arts en elke hulpverlener gebonden aan het beroepsgeheim. Ze mogen je ouders dus niet op de hoogte brengen van je verzoek tot een zwangerschapsafbreking, noch van de eventuele ingreep. Maar wanneer de arts merkt dat je in een situatie terecht bent gekomen die zorgwekkend is voor je welzijn of gezondheid, kan deze je aanspreken en aanmoedigen om je ouders er toch bij te betrekken of om elders hulp te zoeken.Lees de DISCLAIMER  | Gebruik van alle onderdelen van deze site geschied volledig op eigen risico. | Privacy Beleid |