Abortus InformatieTerug| Abortus Wet België| Abortus Wet Nederland | Abortusmethodes | Vraag & Antwoord | ABC | Links | Disclaimer | BBS Zon Vakanties | GRIEPPRIK
Abortus Vraag & Antwoord:

19. Is een abortus een gevaarlijke ingreep?

In onze rijke westerse landen is abortus niet langer een levensbedreigende situatie. Tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw was dat sporadisch nog het geval wegens het totale wettelijk verbod op abortus. Vrouwen deden beroep op ‘engeltjesmakers’, ‘keukentafelabortussen’ en kwamen vaak erg toegetakeld nadien in ziekenhuizen terecht. Als ze er al het leven niet bij inschoten zoals momenteel nog steeds het geval in grote delen van de derde wereld.
In België is een abortus niet langer een gevaarlijke ingreep. Zwangerschapsafbrekingen gebeuren vandaag in wettelijk erkende centra en worden door de ziekteverzekering ten laste genomen. Complicaties kunnen zich bij elk medisch handelen voordoen, dus ook bij abortus, doch de ervaring van jaren leert dat mogelijke complicaties zeer zeldzaam zijn en als ze zich al voordoen snel opgelost kunnen worden. De hulpverleners in de centra zullen elke patiënte inlichten over het verloop van de ingreep en uitleggen waar ze terechtkunnen in geval ze zich zorgen maken over bepaalde symptomen na behandeling, zoals zware buikpijn of problematisch bloedverlies, of koorts.Lees de DISCLAIMER  | Gebruik van alle onderdelen van deze site geschied volledig op eigen risico. | Privacy Beleid |